image

TOPRAK ANALİZİ

image

Bitkiyi yaşama bağlayan ve beslenme rejimi için yaşam alanı oluşturan toprağı tanımak, doğru besleme için öncelikli yapılması gerekenlerdendir. Bunun için öncelikle ürünün yetiştiği toprağın özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Toprak analizi, bir tarla toprağının gübre ihtiyacını ortaya koyan bilimsel yöntemdir. Toprakta bulunan faydalı bitki besin elementi düzeylerini ve o toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi sağlar. Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir gübre çeşidi de kullanılabilinir. Hatta uygulamada zamanlama hatası bile olabilir.

Üreticinin talebi doğrultusunda randevu usulü ile belirlenen günde arazi başına geliyoruz. İlk olarak arazinin renk, meyil, yükseklik, toprak tipi, drenaj durumu, topografyası, jeolojik yapısı, toprak tekstürü (dokusu), taşlılık ve ana materyalinin türü gibi toprak ve arazi özelliklerini yerinde belirleyerek örnek alımına başlıyoruz.

Parsel içinde bölgeler arası bariz bir şekilde farklılık olması durumunda her bölge için tek tek analiz yapıyoruz. Toprak numuneleri alındıktan 5 dk sonra analiz değerleri ve gübre tavsiyesini üreticilerimize çıktı olarak veriyoruz. Daha sonra çıkan bu veriler ışığında yıllık gübreleme programını üreticilerle beraber takip ediyoruz.

Gelişen teknoloji ile toprak analizini hızlı güvenilir bir şekilde arazinizin başında çok kısa bir sürede yapmaktayız.

image

GÜBRE TAVSİYESİ

image

Yetiştirilecek ürüne doğru zamanda, doğru besin takviyesini yapmak kârlı bir üretim için zorunludur. Böylece hem verim artışı hem de gereksiz gübre maliyetinden kaçınmak mümkün olur. Özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması ve toprağın verimliliğinin devamlılığının sağlanması için gereklidir.

Analiz sonucunda dünya genelinde uygulanan bilimsel yöntemler ile bitkinin ihtiyacı olan besinin doğru zamanda verilmesinin takibini yapmaktayız. Bu sayede çiftçi dostlarımıza yüksek verim ve kaliteli ürün üretmesi hususunda değer katmaktayız.

Detaylı bir bilgi bizimle iletişime geçebilirsiniz.

image

TOPRAK ORGANİK MADDE ÇALIŞMALARI

image

Toprak esasında canlı bir maddedir. Bizler topraktan daha fazla ürün elde etmek için yaptığımız her yanlış uygulama (Plansız ve vahşi sulama, toprağın gereğinden fazla sürülmesi, bilinçsiz gübreleme, bilinçsiz ilaçlama vs..) toprağın canlılığının azalmasına neden olmaktadır. Toprağımızdan yüksek oranda verim ve en iyi kalitede ürün alabilmemiz için toprak organik maddesi %3’ün altında olmaması gerekmektedir. Ülkemiz topraklarının sadece %1 ‘i bu oranı karşılamaktadır.

Yetiştirici dostlarımıza organik madde miktarı arttırılması konusunda yardımcı olmak için gerekli planlamayı yapmaktayız. Bir plan dahilinde yapılan bu çalışmalar tamamen bilimsel yöntemlere ve Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Detaylı bir bilgi bizimle iletişime geçebilirsiniz.

image

TARIMSAL ARAZİLER İÇİN DETAYLI ÜRETİM RAPORU

image

Ülkemizde şuan için yaygın olmayan bir hizmet türü olan detaylı üretim raporu hazırlanması işi tecrübemiz, teknolojik gelişmeler ve bilimsel araştırmalar ışığında çiftçi ve tarımsal girişimcilere yönelik üretim yapmayı düşündüğü alanda detaylı rapor hazırlamaktayız.

Bu hizmet ile çiftçi veya tarımsal girişimciye;

  • Bölgede yetişebilecek ticari ürün tespiti,
  • Bu ürünün yıllık optimum, maksimum verimi ve bu üretimden elde edebileceği ciro,
  • Yetiştirme öncesi ve sonrasında yapacağı masraflar,
  • Karşılaşabileceği zorluklar gibi konularda detaylı rapor hazırlanması işini yapmaktayız.

Detaylı bir bilgi bizimle iletişime geçebilirsiniz.

image

YAPRAK ANALİZİ (YAKINDA)

image

Bitkinin anlık besin ihtiyacının tespiti ve ihtiyacı olan besinin anında bitkiye verilmesi için gerekli analizlerin arazi başında yapılması hizmeti noktasında teknolojik gelişmelerin takibini yapmaktayız. Bu teknolojinin geliştirilmesi ile biran önce ülkemize getirerek çiftçi dostlarımızın hizmetine sunmak için kendimizi sorumlu hissetmekteyiz.

Paylaşın
Hemen Arayın
WhatsApp'tan Yazın