TOPRAK ANALİZİNE GENEL BAKIŞ

Yeryüzünde bulunan tüm canlılar hayatlarını devam ettirmek için besine ihtiyaç duyarlar. Bu beslenme türü canlıdan canlıya göre değişmektedir. Kimi canlılar sadece hayatta kalmak için kimileri ise kendilerine ve etrafına değer katmak için beslenir. Kimi canlılar ihtiyaçlarını ve isteklerini kendileri karşılarken, kimileride isteklerinin karşılanması etraflarından beklerler. Burada devreye bilim girer. Bilim canlıların hayatta kalmak ve değer katmak için ihtiyacı olan besinleri eksiksiz olarak belirlemesinde bizlere yardımcı olur.

Bitki özellinde beslenme ise; Bitkinin türü, yetiştirme ortamı, coğrafi konum, elde edilecek fayda gibi durumlarının her birinin teker teker belirlenerek bu durumlara göre besleme programının bilimsel olarak ortaya konulması işlemidir. Bitki beslemede bu durum bitkinin yetiştirildiği ortamlardan olan ve yıllar boyunca bitkilere ev sahipliği olmuş topraktan başlar. Toprak analizi üreticiye, yetiştiriciliğini yapmış olduğu bitkiyi beslemede bir nevi rehber oluyor. Besin ihtiyaçları türden türe değiştiği gibi, aynı bitki türünde yetiştirilen parsellerde bile farklılık gösterebiliyor. Yetiştiriciliğini yapmış olduğumuz her ürüne standart bir gübreleme programı çıkarmak bu gerçeği göz ardı etmek demektir. Yapmış olduğumuz üretimde kar elde etmek istiyorsak, bilimi ve teknolojiyi takip etmek zorundayız.

Yetiştirilecek ürüne doğru zamanda, doğru besin takviyesini yapmak kârlı bir üretim için zorunludur. Böylece hem verim artışı hem de gereksiz gübre maliyetinden kaçınmak mümkün olur. Bunun için öncelikle ürünün yetiştiği toprağın özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bitkiyi yaşama bağlayan ve beslenme rejimi için yaşam alanı oluşturan toprağı tanımak, doğru besleme için öncelikli yapılması gerekenlerdendir. Toprak analizi, bir tarla toprağının gübre ihtiyacını ortaya koyan bilimsel yöntemdir. Toprakta bulunan faydalı bitki besin elementi düzeylerini ve o toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi sağlar. Özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması ve toprağın verimliliğinin devamlılığının sağlanması için gereklidir. Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir gübre çeşidi de kullanılabilinir. Hatta uygulamada zamanlama hatası bile olabilir.

TARIMSAL TEKNOLOJİDE UYGULAMA

Bilindiği üzere Tarım her ülkenin öncelikli ve stratejik bir sektörüdür. Dünya nüfusun artması tarıma olan ilgiyi her geçen gün arttırmaktadır. Gelişmiş ülkeler tarıma ayırdıkları destekleri sürekli olarak arttırmaktadır. Bununla beraber tarımda teknoloji kullanımları bariz şekilde artış göstermektedir. Ülkemizin bu teknolojik gelişmelere ayak uydurması zorunlu bir gerekliliktir.

Teknolojik gelişmelerin takibi ve ülkemize getirilip üreticilerimizin hizmetine sunulması tarıma değer katmak isteyen her girişimcinin önceliği olmak zorundadır.

Tarımdaki gelişmelere ayak uydurmak için özel sektörün hamleleriyle beraber devlet politikalarında yeni yeni yer almaya başlayan akıllı tarım uygulamaları ivme kazanmaya başlamıştır. Gün geçtikçe eksikler tamamlanarak ülkemiz tarımda hak ettiği seviyeye gelecektir. 1(bir), 0 (sıfır) dan her zaman daha iyidir mottosuyla çıktığımız bu yolda toprağın canlılığını arttırmak (organik madde miktarı) ve bitkinin isteği doğrultusunda (ne eksik ne fazla) gübre ve besin tavsiyesinde bulunmak önceliğimizdir.

ÜLKEMİZ İÇİN NASIL UYGULANIR VE GENELE YAYILIR

Ülkemizde tarımsal üretimin büyük bir kısmı geleneksel (babadan oğula aktarılan ve birçoğu eksik yada yanlış olan) bilgilerle yapılmaktadır. Üretim desteğinin ve eksiklerin tek sorumlusunun devlet olduğunu söylemekte meseleyi çözmüyor. Bizzat tarım sektörü çalışanları ve paydaşlarının zihniyet devrimine ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet bize bakmıyor zihniyetinin değişmesi gerekmektedir. Bunun için özel sektörün öncülüğünde tarımsal bir yeniliğe (verimlilik, kalite, sürdürebilirlik, bilimsellik, ileri teknoloji vs,) ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı tarım uygulamalarının öncelikle il bazında daha sonra tüm ülkede özel sektör öncülüğünde yapılması ve devletinde bu konuda en azından destekçi olması (olmasa dahi engel olmaması) gerekmektedir.

Bu konuda önceliğimiz hızlı ve güvenilir yeni teknoloji cihazların yardımıyla toprak analizleri yapılmalı ve başta toprak organik maddesi olmak üzere diğer bitki besin elementlerinin değerleri belirlenerek yetiştirilen bitkiye göre toprağa verilmelidir.

 

Hazırlayan;
Agromina Danışmanlık&İnovasyon.
Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Departmanı

Paylaşın